Nieuws

Hieronder vind je het complete nieuwsarchief van Duikschool Nemo.

Clubnieuws Algemene Leden Vergadering 2019

Publicatie door Paul Roozen op zondag 14 april 2019 om 09:29
Beste leden DC Nemo,
 
Komende zaterdag 20-April-2019 is het weer zover en houden wij onze
Algemene Leden Vergadering 2019
 
Locatie:
Tijd:
Concept agenda:
Zwembad d’r Pool grote zaal
13:00uur
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ALV 2018
Zie download gedeelte website onder “bestuur”
4. Jaaroverzicht
Activiteiten, ledenbestand
5. Financiële status
Verslag kascommissie, Jaarrekening 2018, begroting 2020, contributiebesluit 2020
6. Beleidsstukken
7. Stemming nieuwe bestuursleden
Pascal stelt zich als kandidaat vanuit het bestuur her verkiesbaar als voorzitter
8. Opleidingsstatus
Lopende opleidingen en geplande opleidingen
9. Rondvraag
10. Afsluiting

 
Mochten er nog agendapunten ontbreken, deze graag voor vrijdag 19-April opsturen naar secretaris@dcnemo.nl. Bij het vaststellen van de definitieve agenda kunnen we deze dan meenemen.
Afmelden voor de vergadering ook graag voor 19-April schriftelijk via secretaris@dcnemo.nl
 
Laatst gewijzigd op zondag 14 april 2019 om 09:37 door Paul Roozen