Over duiken

Hieronder vind je interessante en leuke artikelen welke betrekking hebben op de duiksport en Duikclub Nemo.
Heb je zelf een interessant onderwerp of artikel? Neem dan even contact op met een van de instructeurs om het artikel hier te publiciteren.

Medische Keuring

Publicatie door Pascal Wesolek op zondag 20 maart 2016 om 16:44
De NOB en Duikclub Nemo stellen dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn. Duikers dienen iedere drie jaar (of jaarlijks als iemand vijftig jaar of ouder is) goedgekeurd te worden om te mogen duiken. Zo’n duikmedische keuring mag formeel worden verricht door iedere arts, maar gezien het specifieke karakter ervan adviseren wij leden om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde.

Wat kost een medische keuring?
 
De kosten van een duikmedische keuring zijn bij een normale keuring rond de €100,-. Als je aanvullende verzekerd bent krijg je in de meeste gevallen de keuring deels of geheel vergoed. Vaak worden wel aanvullende eisen gesteld aan de keuringsinstantie. Vraag dit dus vooraf even na bij jouw zorgverzekeraar om niet achteraf verrast te worden met een rekening.
 
Waar kan ik medisch gekeurd worden?
 
In Zuid Limburg kan je bij verschillende officiele artsen of instanties terecht:
 
Orbis Sport Dr. H. van der Hoffplein 1 6162 BG Geleen 088 - 45 95 557
T.H.C.M. Gubbels Hoofdstraat 6 6333 BJ Schimmert 045 - 40 41 215
H.W.A. Rutten Postbus 236 6400 AE Heerlen** 06 - 22 97 17 75
Sportmedisch Adviescentrum Parkstad Roda JC-Ring 83-A 6466 NH Kerkrade 088 - 11 60 500
Sportmedisch Adviescentrum Maastricht Korvetweg 24-26 6222 NE Maastricht 088 - 11 60 500
** Vanwege benodigde apparatuur worden keuringen uitgevoerd in Sittard
 
Instructeurs
 
Voor duikinstructeurs geldt een uitzondering:
In de Arbeitsomstandighedenwet (ARBO) is een deel opgenomen waarin het "werken onder druk" wordt gereguleerd. Dit is niet alleen van toepassing op beroepsduikers, maar ook deels op de duikinstructeur die beroepsmatig of als vrijwilliger voor een duikschool, verenging, stichting of sportorganisatie duikles geeft (artikel 1, lid 3 onder K+L). De wet is van toepassing om dat er in dit geval sprake is van een gezagsverhouding.
Bij Duikclub Nemo wordt altijd binnen de kaders van het ABRO-besluit (Hfd. 6, Afd. 5, Art. 6.13) gedoken. Deze kaders zijn:
  • gebruik maken van SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus)
  • duikdiepte maximaal 50 meter met een decompressietijd van ten hoogste 20 minuten
  • partiële zuurstofdruk in het ademgas van maximaal 1,4bar
Hierdoor moet volgens artikel 6.14 een instructeur:
  • een geldige medische verklaring hebben van een arts. Je moet iedere 12 maanden gekeurd worden, tenzij de keurende arts een andere termijn voor goedkeuring aangeeft*
  • lichamelijk en geestelijk in staat zijn gevaren te herkennen en zo mogelijk te voorkomen. Je zult dus fit, helder en gezond je instructies moeten geven.

Bronvermelding

Bron: http://www.onderwatersport.org/

Bron: http:// www.arbeidsinspectie.nl/
Laatst gewijzigd op vrijdag 01 juli 2016 om 18:08 door Paul Roozen